Hästar

Spannmål för hästar

Att rensa spannmål, eller tröskning som det kallas, är den metod som används för att separera kärnan från axet i olika sorters spannmål/grödor där höljet (agnar) omger kärnan.
Det primära tillvägagångssätt man använder för att rensa säd är att man efter skörd skiljer agnarna och stråna från kärnan.

Idag används främst delvis den mekaniska metod då en skördetröska skördar, vindsiktar och tröskar säden redan ute på fältet. I skördetröskor används ett konventionellt skärbord medan den andra varianten som drivs av ett separat tillbehör repar spannmål med ett så kallat reparbord. Båda dessa respektive metoder har för och nackdelar.

Medan skördetröskan fungerar i vått spannmål har denna en sänkt avverkning. Vid för höga vattenhalter sätter nämligen skakare, transportörer och återföringsplan igen. Följden blir att det orsakas ett stopp i maskinen. När vattenhalterna är relativt höga har rensverk och skakare begränsande faktorer eftersom fuktigt spannmål är svårt att separera från boss och halm. En fördel med skördetröskor är att de finns tillgängliga då det är den primära metoden som används i konventionellt jordbruk och dessutom går att köpa som en komplett lösning.

Det andra tillvägagångssättet är att använda ett extra tillbehör som kallas ”skärbord”. Detta tillbehör ökar avverkningen genom att repa av kärnor och ax från stråna med hjälp av en sorts kammar. Med denna metod lämnas en övervägande del halm kvar ståendes på fältet. Godset som repats innehåller betydligt mindre halm än om det skördats med ett konventionellt skärbord, det är dessutom delvis tröskat. Med en lägre halmmängd kan även skakarna utföra ett avsevärt bättre jobb.

Den övervägande delen av halmen lämnas alltså kvar stående på fältet. Det gods som repats är delvis tröskat och innehåller avsevärt mycket mindre halm än det som skärs av med ett vanligt skärbord. Den lägre halmmängden gör att skakarna fungerar avsevärt bättre. Det som begränsar tekniken är att reparbordet måste kompletteras med någon typ av rensverk eftersom spröten måste rensas bort för att smakligheten ska uppnå standarder.